menu dblex
aktivera
verb
aktivisera
egga till
göra verksam
egga
animera
uppmuntra
få fart på
sätta i rörelse
sätta igång

Alla synonymer går att klicka på.