menu dblex
akta på något
verb
bry sig om
bekymra sig om
ta hänsyn till
respektera
ta ad notam

Alla synonymer går att klicka på.