menu dblex
agraff
substantiv
spänne
klämma
krampa
klämmare
fibula
häkta

Alla synonymer går att klicka på.