menu dblex
agitera för
verb
ivra för
verka för
arbeta
propagera
arbeta för

Alla synonymer går att klicka på.