menu dblex
affabel
adjektiv
tillmötesgående
vänlig
förbindlig
älskvärd
tillgänglig
urban
medgörlig
förekommande
nedlåtande

Alla synonymer går att klicka på.