menu dblex
admonition
substantiv
tillrättavisning
varning
förmaning
erinran
skrapa
tillsägelse
förebråelse
ovett
påminnelse
maning
korrektion
I uttryck
ge admonition

Alla synonymer går att klicka på.