menu dblex
adhesion
substantiv
sammanväxning
ackretion
konkretion
syneki
vidhäftning
dragningskraft

Alla synonymer går att klicka på.