menu dblex
adaptera
verb
anpassa
lämpa

Alla synonymer går att klicka på.