menu dblex
ackvisition
substantiv
gott förvärv
förvärv
vinst
åtkomst
fynd
tillgång
tillskott
vinning
värvning
anskaffning
försäljning

Alla synonymer går att klicka på.