menu dblex
ackommodera
verb
anpassa
jämka
lämpa
rätta efter
I uttryck
ackommodera sig

Alla synonymer går att klicka på.