menu dblex
acceptera sitt öde
verb
resignera

Alla synonymer går att klicka på.