menu dblex
absurditet
substantiv
motsägelse
paradox
Se även
absurditeter

Alla synonymer går att klicka på.