menu dblex
absolvera
verb
frikänna
befria
ge absolution
fullborda
avsluta
fullgöra
klara
bestå
genomgå
avlägga examen

Alla synonymer går att klicka på.