menu dblex
övervara
verb
bevista
närvara
vara med om
bevittna
vara närvarande
besöka
delta
gästa
deltaga
uppleva
vara tillstädes

Alla synonymer går att klicka på.