menu dblex
övervälde
substantiv
hegemoni
övermakt
herravälde
ledarställning
makt
överherrskap
överlägsenhet
dominerande ställning

Alla synonymer går att klicka på.