menu dblex
övervägas
verb
ifrågakomma
komma i fråga
Se även
överväga

Alla synonymer går att klicka på.