menu dblex
övertyga sig om
verb
förvissa sig om
upptäcka

Alla synonymer går att klicka på.