menu dblex
övertyga sig
verb
förvissa sig

Alla synonymer går att klicka på.