menu dblex
överta äganderätten till
verb
förvärva

Alla synonymer går att klicka på.