menu dblex
överstöka
verb
stöka undan

Alla synonymer går att klicka på.