menu dblex
överskygga
verb
skydda
beskydda
beskärma
hägna
hölja
skyla
täcka

Alla synonymer går att klicka på.