menu dblex
överskuggande
adjektiv
dominerande

Alla synonymer går att klicka på.