menu dblex
överskridande
substantiv
transgression
I uttryck
överskridande av befogenhet

Alla synonymer går att klicka på.