menu dblex
översiktlig
adjektiv
överskådlig
summarisk
schematisk
kortfattad
åskådlig
synoptisk
klar
ytlig
Se även
översiktligt

Alla synonymer går att klicka på.