menu dblex
översända
verb
skicka
sända
leverera
transmittera
tillställa
remittera

Alla synonymer går att klicka på.