menu dblex
överretad
adjektiv
exalterad
uppjagad
överspänd
nervös

Alla synonymer går att klicka på.