menu dblex
överräcka
verb
överlämna
ge
skänka
överantvarda
förära
lämna
presentera
avlämna
överlåta
framlämna
räcka fram
I uttryck
överräcka som gåva

Alla synonymer går att klicka på.