menu dblex
övermakten
substantiv
erövrare
kuse
överdängare
Se även
övermakt

Alla synonymer går att klicka på.