menu dblex
överlasta sig
verb
berusa sig

Alla synonymer går att klicka på.