menu dblex
överlasta
verb
överhopa
fylla
belamra
belasta
bemänga
nedtynga
lasta
mätta
proppa
proppa full
överfylla
I uttryck
överlasta sig

Alla synonymer går att klicka på.