menu dblex
överlämnad åt
adjektiv
rov för

Alla synonymer går att klicka på.