menu dblex
överlämna sig åt
verb
förfalla till
hänge sig
hänge sig åt
fördjupa sig i
förfalla
förlita sig på
vältra sig i

Alla synonymer går att klicka på.