menu dblex
överlämna åt andra
verb
låta andra göra

Alla synonymer går att klicka på.