menu dblex
överlägga med sig själv
verb
överväga
fundera
tänka
väga för och emot

Alla synonymer går att klicka på.