menu dblex
överhand
substantiv
övertag
fördel
övervikt
seger
makt
övermakt
styrka
företräde
herravälde
I uttryck
få överhand
få överhand över
ha överhand
ta överhand

Alla synonymer går att klicka på.