menu dblex
övergå till dagordningen
verb
börja tala allvar
övergå till nästa ämne på dagordningen

Alla synonymer går att klicka på.