menu dblex
övergå i
verb
skifta
förvandlas
förändras
resultera i
utmynna i
transformeras

Alla synonymer går att klicka på.