menu dblex
överflytta till nytt konto
verb
balansera

Alla synonymer går att klicka på.