menu dblex
överdrivet noggrann
adjektiv
prudentlig

Alla synonymer går att klicka på.