menu dblex
överdraga
verb
förhyda
belägga
beslå
täcka
Se även
överdra

Alla synonymer går att klicka på.