menu dblex
överbringa
verb
överlämna
frambära
räcka
tillställa
framföra
befordra
förmedla

Alla synonymer går att klicka på.