menu dblex
örlig
substantiv
krig
örlog
kamp
härnad
ofred
sjökrig

Alla synonymer går att klicka på.