menu dblex
öppna sig
verb
spricka
slå ut
spricka ut
gå upp
spricka upp
öppnas
gapa
springa upp
utvidga sig

Alla synonymer går att klicka på.