menu dblex
öppet förklara
verb
bekänna

Alla synonymer går att klicka på.