menu dblex
ömslå
verb
stuka

Alla synonymer går att klicka på.