menu dblex
ömsevis
adverb
växelvis
i tur och ordning
omväxlande
reciprokt
alternerande

Alla synonymer går att klicka på.