menu dblex
ömse
adjektiv
bägge
båda

Alla synonymer går att klicka på.