menu dblex
ömmande
adjektiv
öm
värkande
hudlös
smärtsam
behjärtansvärd
beklagansvärd
beklaglig
ömkansvärd

Alla synonymer går att klicka på.