menu dblex
ökstock
substantiv
roddbåt

Alla synonymer går att klicka på.