menu dblex
ögonblickets
substantiv
Se även
ögonblick
ögonblicket
I uttryck
som följer ögonblickets ingivelse
ögonblickets barn

Alla synonymer går att klicka på.